US Bangal Air Crash मा भाग्यले बाचेका केशव पाण्डे भन्छन Runway भन्दा बाहिर बजारीएको थियो जहाज

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *