युएस बंगला जहाज तथा एअर ट्राफीक फिक कन्ट्रोल बिचको अन्तिम कुराकानी यस्तो थियो (भिडीयो)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *